top of page
Unbalanced Scales of Justice

STEGMAJER

ÜGYVÉDI IRODA

1137 Budapest, Szent István krt. 22. IV/2.

+36 20 378 1120

+36 30 521 0107

ugyved@stegmajer.hu

STEGMAJER ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Stegmajer Péter ügyvéd

Bemutatkozás
 

Dr. Stegmajer Péter ügyvéd vagyok, a Budapesti Ügyvédi Kamaránál 01-004643 számon nyilvántartott STEGMAJER ÜGYVÉDI IRODA alapítója.

 

A családjog területén megszerzett sokéves szakmai tapasztalatra és gyakorlatra alapozva, önállóan szervezett munkával látom el ügyfeleim képviseletét családjogi, kérdésekben akár a tárgyalóteremben, akár azon kívül. Ezen túlmenően cégek és cégcsoportok teljes körű és állandó jogi képviseletét is vállalom társasági jogi, gazdasági jogi, munka jogi stb. területeken, továbbá bizalommal fordulhatnak hozzám magánszemélyek is legyen szó akár adásvételi szerződésről, végrendelet készítéséről, vagy bármely polgár jogi peres vitáról.

Az ügyvédi iroda keretében kifejtett tevékenységem során kiemelt figyelmet fordítok a teljes körű és szakszerű jogi szolgáltatás nyújtására, továbbá a gyakorlatias és alapos munkavégzésre, melynek köszönhetően a dinamikusan fejlődő ügyvédi irodám gyors és előzékeny ügyintézéssel, magas szinten nyújt segítséget az ügyfelei számára.

stegmajer ügyvéd

"Nem a törvény számít, hanem az ítélet."

Albert Camus

Ha a válás a megoldás az Ön számára...
 

Amikor felmerül a válás gondolata, érdemes jogi tanácsadásért válóperes ügyvédhez fordulni. Minden fontos élethelyzetre igaz, így a válásra különösen, hogy tudnunk kell milyen döntések állhatnak előttünk, és ezen döntéseknek milyen következményei lehetnek ránk, és a családunkra nézve. A válóperes jogi tanácsadás segít tisztán látni a helyzetet, mely lehetőséget nyit a döntés újragondolására, vagy a válás megindítására.

Fontos tudni, hogy a válás során a bíróság azt vizsgálja, hogy a házaspár házasélete teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott-e, valamint, ha született gyermek, akkor az ő érdekét is figyelembe kell vennie. Tehát nem azt fogja vizsgálni, hogy a házasság megromlásában melyik házastárs a vétkes, hanem arról kell meggyőződnie a válás kimondását megelőzően, hogy a házasság véglegesen megromlott, és az a továbbiakban nem tartható fenn.


Megegyezésen alapuló válás esetén a bíróság felé kinyilvánított, közös akarat akkor utal a házasélet teljes és helyrehozhatatlan megromlására, ha az végleges elhatározáson alapul, befolyásmentes és egyező.
Véglegesnek tekinthető az elhatározás, ha a házastársak minden egyéb kérdésekben így pl.: a közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása, a gyermek tartása, a különélő szülő és gyermek közötti kapcsolattartás, házastársi tartás, a házastársi közös lakás használata kérdésében megegyeztek és ekkor egyezségüket a bíróság is jóváhagyja.

Válóperes ügyvéd segítsége mind az egyezség, mind a tényállásos bontás esetén kérhetős az Ön számára...

Egyezség

A válás során a házastársak bíróság által jóváhagyott egyezségének a bírói ítélettel azonos hatálya van, vagyis ennek megfelelően szükség esetén jogi eszközökkel kikényszeríthetőnek, illetőleg önkéntes teljesítés függetlenül is a végrehajtásra egyértelműen alkalmasnak kell lennie. A válás során az eljáró bíróság csak és kizárólag határozott, konkrét, egyértelmű és végrehajtható egyezséget hagyhat jóvá, olyat, amelyben a kötelezettség teljesítésének a határideje pontosan meghatározott, és amely nem tartalmaz bizonytalan, teljesíthetetlen feltételeket.

Tényállásos bontás

A házasélet megromlásához vezető folyamat egészét fel kell tárni a válóper során, annak megállapítása érdekében, hogy a házasság teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott-e. Ehhez a bíróság elsősorban az érintett házastársakat hallgatja meg, de ezen túlmenően akár hivatalból is folytathat le bizonyítást (pl. tanúmeghallgatás).

Az alperes házastárs távolmaradása nem lehet akadálya sem a bizonyításnak, sem pedig a házasság felbontásának.

A teljes körű bizonyítás alapján folyó tényállásos válópereknek egyik típusa az, amikor csak a házastársak valamelyikének egyoldalú kérelmére és a másik fél ellenzése mellett folyik az eljárás, míg a másik típusnál ugyan mindkét házastárs egyetért a házasság felbontásával, de a megegyezéses bontás feltételei valamilyen okból mégis hiányoznak.

Design Book
STEGMAJER ÜGYVÉDI IRODA
CSALÁDJOGI ÜGYEKBEN ÉVTIZEDES
TAPASZTALAT ÉS
HATÁROZOTT KÉPVISELET
KONZULTÁCIÓS IDŐPONTÉRT KERESSEN BIZALOMMAL:
06 20 378 1120
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page