top of page

Dr. Bárándy Gergely

Bemutatkozás

Dr. Bárándy Gergely 2000-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. 2003 óta ügyvéd. Praxisa során több közérdeklődésre számot tartó ügyben járt el, s képviselte sikeresen ügyfeleit. 

Dr. Bárándy Gergely azt vallja, hogy mindenki számára a saját ügye a legfontosabb, az ügyvédnek ezért az a hivatása, hogy ügyfele érdekeit mindig legjobb tudása szerint képviselje. 

Ebben, irodánkban számos kiváló kolléga segíti, lehetővé téve azt, hogy a legszélesebb körben képviselhessük ügyfeleinket jogi ügyeikben – bíróság vagy más hatóság előtt, peres és nem peres ügyeikben egyaránt. 

Gyakorlati munkássága és tapasztalata azonban nem csupán a jogalkalmazásra, hanem a jogalkotásra is kiterjed. Több mint egy évtizedes országgyűlési képviselői munkája során sem szakadt el a szakmájától. 

Ügyvédi tevékenysége mellett a kodifikációs bizottság tagjaként aktívan részt vett a ma hatályos nagy jogi kódexek megalkotásának folyamatában, azok parlamenti vitájában és szakmai egyeztetési fórumain. Dr. Bárándy Gergely négy évig volt tagja a bíróságok legfelsőbb igazgatását ellátó 15 tagú tanácsnak.

Gyakorlati munkássága mellett komoly figyelmet szentel munkája tudományos megalapozásának. Disszertációját (PhD) büntetőjogi és alkotmányjogi témában védte meg, habilitált doktori címét közjogi témakörben szerezte.

Eddig hat könyve jelent meg. Azokat, s több tucatnyi magyar és idegen nyelven megírt tudományos publikációját sokan idézik, tudományos és gyakorlati szakemberek egyaránt.

Közel két évtizede oktat jogi egyetemeken, s számos hazai és nemzetközi szakmai konferencia előadója. Mindezek mellett a Büntetőjogi Szemle szerkesztőbizottsága és a Jogi Szakvizsga Bizottság tagja.

barandy
stegmajer ügyvéd

Dr. Karácsonyi Erika

Dr. Stegmajer Péter

bottom of page